Mediation


 

Naast het bemiddelen bij scheidende partners bemiddel ik ook in een andere conflicten.

Bijvoorbeeld:

  • Geschillen tussen werknemers en werkgevers

  • Geschillen binnen de directie van (familie )bedrijven

  • Geschillen tussen buren

  • Geschillen tussen klant en aannemer

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen tussen de betrokkenen dan juridische procedures die veel tijd, geld en energie kosten.

Een mediator is geen rechter. Ik help de strijdende partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken. Dat werkt meestal veel beter dan een oplossing 'van bovenaf'.

Mediation is snel, en kostenefficiënt. Het is vrijwillig en vertrouwelijk. Het geeft ruimte voor creatieve oplossingen.

Mijn taak is allereerst om de problemen in kaart te brengen en vervolgens om de onderhandelingen tussen de strijdende partijen te begeleiden en gezamenlijk tot een resultaat te komen dat voor beide partijen acceptabel is.

Een geslaagde mediation wordt afgerond met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst waarin alle gemaakte afspraken op juridische wijze worden vastgelegd.